PF 2024

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo vesel božič ter srečno in uspešno leto 2024.

Ekipa JUDr Pavel Brach, LL.M.

JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát (odvětnik v Češki republiki), je pooblaščen za izvajanje avtorizirane pretvorbe dokumentov tudi po 1. januarju 2023 na podlagi vloge v skladu s členom 25c Zakona o odvetništvu z izpitom, opravljenim 20. decembra 2022 v skladu s členom 30 Zakona št. 300/2008 Coll., o pretvorbi elektronskih datotek in avtoriziranih dokumentov. S praktičnega vidika se za stranke nič ne spremeni.

Upravljavec spletnega iskalnika mora odstraniti povezavo do informacij, ki so vključene v povezano vsebino, če prosilec dokaže, da so očitno napačne. Vendar ni nujno, da takšen dokaz izhaja iz sodne odločbe, izdane zoper izdajatelja spletnega mesta. Pravica do varstva podatkov ni absolutna pravica, temveč jo je treba obravnavati v okviru njene funkcije v družbi in jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravicami v skladu z načelom sorazmernosti.

Ustavno sodišče v Češki republiki je odločilo, da v primeru odločanja sodišč o nadomestilih na podlagi uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov, ni mogoče, da bi se letalska družba uspešno branila pred zahtevki oškodovanih potnikov samo na osnovi enega samega dokaza, in sicer podatka o letu, ki ga je izdala tožena letalska družba. Taka sodna praksa bi bila pristranska, ker se opira na en sam dokaz, ki ga obenem lahko tožena letalska družba ustvari, popravi ali z navedenimi podatki drugače manipulira, kar nasprotuje smislu in namenu uredbe.

K temu sodba Ustavnega sodišča z dne 25. 10. 2022, ref. številka: I. ÚS 1768/22.

Pisarna JUDr. Pavla Bracha, LL.M. že dolgo nudi pravne storitve distributerjem fitofarmacevtskih sredstev za profesionalne uporabnike. Tem strankam nudi pravne storitve zlasti pri operativnih zadevah, pri izvajanju zakonodaje v njihovem poslovanju ter jim svetuje na področju izpolnjevanja obveznosti v okviru spoštovanja pravilnega in varnega ravnanja s sredstvi z izključevanjem možnih tveganj za zdravje ljudi, živali in okolje.

Tudi naša odvetniška pisarna se srečuje s tem vprašanjem razmeroma pogosto. V okviru zastopanja stranke si vselej postavlja vprašanje, ali je na mestu ugotovitev policije ali državnega tožilstva o tem, da je treba kazenski pregon izvajati s priporom in ali ni mogoče pripora povsem opustiti, in če to objektivno ni mogoče, ali je mogoče tak pripor nadomestiti.

Vse pogosteje se starši obračajo na našo odvetniško pisarno z zahtevo po ureditvi deljenega skrbništva nad mladoletnikom. V praksi to pomeni, da bo določeno daljše obdobje v mesecu mladoletnik pri enem od staršev in določeno obdobje pri drugem. Pravzaprav ima tako mladoletnik dva doma. Gre za institut, ki ima zelo evolucijski razvoj in se sodišča k njemu nagibajo vse pogosteje, če ima vsaj eden od staršev interes za tako obliko vzgoje mladoletnika in če so za to primerni pogoji. In prav za te pogoje gre, saj obstajajo določeni pogoji, ki tako obliko vzgoje lahko preprečujejo.

V zadnjem času se je razmahnilo širjenje različnih oblik neresnic, polresnic in pogosto je njihov avtor prepričan o tem, da gre za resnico, čeprav se morda tudi zaveda tega, da gre za neposredno laž, in to celo namensko širjeno. Pri tem pa se pozablja, da je treba pri resnih sovražnih govorih človeško dostojanstvo in zasebno življenje oškodovancev zaščititi tudi s kazenskopravnimi sredstvi.

Spoštovane stranke, odvetniška pisarna JUDr. Pavla Bracha, LL.M., sporoča, da je Urad za industrijsko lastnino 20. julija 2022 registriral besedno blagovno znamko "BRACH LEGAL". Zato je samo JUDr. Pavel Brach, odvetnik, LL.M., upravičen do uporabe navedene blagovne znamke na ozemlju Češke republike in v tujini s prekrivanjem na ozemlje Češke republike. Vsakdo, ki uporablja to blagovno znamko za svoje dejavnosti brez soglasja odvetnika JUDr. Pavla Bracha, LL.M. (advokáta), stori kršitev pravic do blagovne znamke in izpolni dejanske znake kaznivega dejanja iz člena 268 kazenskega zakonika (Kršitev pravic do blagovne znamke in drugih znakov).

pdfPotrdilo o registraciji blagovne znamke

Številni podjetniki so verjetno že opazili, da je bilo februarja 2022 v okviru Sveta EU sklenjeno stališče glede predloga direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti, ki ga je pripravila Evropska komisija. Ta predlog direktive bo dopolnil evropsko strategijo za trajnostno financiranje. Podjetja z več kot 250 zaposlenimi ali podjetja, ki kotirajo na borzi, bodo morala svojo okoljsko in socialno politiko ter politiko upravljanja zdaj pretvoriti v standardizirane, utemeljene in certificirane informativne dokumente.

Dne 7. marca 2022 sem bil obveščen, da je bilo moje ime zlorabljeno v Belgiji in da so bile kršene avtorske pravice spletnega mesta odvetniške pisarne JUDr. Pavla Bracha, in sicer so bile ponarejene in prikazane na drugih domenskih imenih, ki na stranke lahko naredijo vtis, da so moje. V zvezi s tem so od ljudi, ki niso seznanjeni s primerom, zvabili visoke zneske v EUR, pri čemer naj bi preko mene iz davčnih razlogov plačali dolg do države, postali pa so žrtve večje goljufije. V zvezi s tem opozarjam na dejstvo, da plačila, za katero stranka ne bi vedela vnaprej, v takšnih primerih nikoli ne zahtevamo na svoj račun, razen če gre za zahtevana in upravičena plačila nagrad odvetnika ali za plačila na fiduciarni račun na podlagi pisno sklenjene pogodbe o upravljanju denarja. Zaradi tega bodite posebej previdni in če niste prepričani o e-pošti, ki naj bi jo prejeli od moje odvetniške pisarne, prosim, da me raje še enkrat kontaktirate, vsekakor Vam bom posredoval več potrebnih informacij. Če s strankami iz kakšnega razloga ne komuniciramo osebno, si prizadevam, da se trudim izkazati popolno odprtost sebe in svoje dejavnosti do strank, pri čemer transparentnost zahtevam tudi od strank ali zainteresiranih za moje storitve. Istočasno opozarjam na to, da je uradni e-poštni naslov moje odvetniške pisarne Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., uradne spletne strani moje odvetniške pisarne pa so pod domenskim imenom www.brachlegal.cz. Obenem opozarjam, da sem vpisan na seznam odvetnikov, ki ga vodi Češka odvetniška zbornica kot organ javnega nadzora, kjer je naveden tudi uradni kontakt na mojo odvetniško pisarno, kar lahko najdete na navedenih povezavah.

JUDr. Pavel Brach, odvetnik

Spoštovane stranke. Prednost naše odvetniške družbe je zagotoviti, da so naše stranke in zaposleni zdravi, da vam lahko zagotovijo kakovostne in skladne pravne storitve, ki jih želite. Obveščamo vas, da boste v primeru, da obiščete našo pisarno, obveščeni o trenutnih varnostnih in zdravstvenih ustanovah in boste v stiku z nami z robčkom ali respiratorjem. Zahvaljujemo se moči za prijazno sprejemanje naše žeje. JUDr. Pavel Brach, odvetnik in ekipa njegove pisarne.

Naša odvetniška pisarna opozarja, da je v Češki republiki za nudenje univerzalnih pravnih storitev pooblaščena le oseba, ki je odvetnik. Odvetnik v Češki republiki je oseba, ki je označena kot »ADVOKÁT«. To je tudi zakonska oznaka navedene strokovne osebe in le taka oseba ima oznako »ADVOKÁT«. Strokovnjak, ki je označen s češko oznako »ADVOKÁT«, je tudi edina oseba, ki je usposobljena za izvajanje pravnih storitev v neomejenem obsegu. V primeru notarjev in davčnih svetovalcev gre sicer v Češki republiki prav tako za pravne strokovnjake, ki pa lahko izvajajo le pravne storitve v jasno določenih pravnih panogah, vendar tudi ti ne morejo izvajati univerzalnih pravnih storitev. Glede na to, da se trenutno v Češki republiki pojavljajo različna podjejta in svetovalci, ki ponujajo pravne storitve, pri čemer niso odvetniki ali odvetniške družbe, gre za njihovo nedovoljeno dejavnost in v nekaterih primerih, zlasti če se izvaja v večjem obsegu, tudi za kaznivo dejanje (nedovoljena poslovna dejavnost po § 251 kazenskega zakonika Češke republike). Iz tega razloga želimo opozoriti na to zlorabo, ki ima lahko tudi negativne posledice, če bi stranka na koncu upoštevala nestrokovne nasvete. Odvetnik ni le strokovnjak na svojem področju, ampak je predvsem oseba, ki je zavarovana za primer nastanka škode, tega pa pri nestrokovnjakih ni mogoče pričakovati.

Zato je naša odvetniška pisarna vsem strankam odprta za reševanje vseh pravnih zadev, s katerimi bi se lahko stranka v Češki republiki srečala.

JUDr. Pavel Brach, advokát

Z učinkom od 27. aprila 2020 je bil vstop na Češko bistveno poenostavljen. Prosimo, sledite spletnemu mestu ustreznega veleposlaništva. Osnovni pregled omejitev pa je na voljo v spodnjih informacijah. Informacije veljajo v času nujnosti ali do naslednje spremembe.

Povezava: http://www.praga.veleposlanistvo.si/index.php?id=5960

Soubory:
pdfInformacije Veleposlaništva RS v Pragi (24. aprila 2020)
pdfPregled omejitev in obveznosti (češki jezik)
pdfPregled omejitev in obveznosti (angleški jezik)
pdfResolucija vlade Češke republike št. 443 (češki jezik)

Ovire pri vstopu in izstopu na Češko republiko ali iz nje bodo še naprej veljale v spremenjeni obliki za naslednje izredno obdobje od 14. aprila 2020 do 30. aprila 2020 (ob upoštevanju poznejših sprememb). Za vse tujce, ki nimajo prebivališča na Češkem, velja splošna prepoved vstopa na Češko, ne glede na to, ali prihajajo iz območja tveganja ali ne. Za državljane EU ali tujce z dovoljenjem za prebivanje v drugi državi članici EU tranzit na Slovaško in Madžarsko ni več mogoč, saj so te države popolnoma zaprle svoje meje za vstop. Vendar pa se prepričajte, da izjeme veljajo za potnike na Češkem. Previdno sledite informacijam, ki jih je objavilo Veleposlaništvo RS v Pragi.

Povezava: http://www.praga.veleposlanistvo.si/index.php?id=5960&fbclid=IwAR3FoFfQr8Kb6KpacUCYMUH9lcPeauPJamkeTCjz5cUAlMU08nqKLLY69k4

pdfInformacije Veleposlaništva RS v Pragi (od 16. aprila 2020)

pdfPovzetek tez vlade Češke republike (od 14.4.2020)

Odvetniška pisarna JUDr. Pavla Bracha vas opozarja na pomembne zakonodajne spremembe zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Do sprememb ureditve uvoza in premeščanja fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Češke republike ter glede distribucije le-teh prav tam bo prišlo dne 1. 12. 2017. Pri svoji dejavnosti te spremembe upoštevajte in se nanje pravočasno pripravite.

V primeru pravnih težav smo vam že četrto leto na voljo, lahko pa vam tudi pomagamo v pravnih zadevah, ki vas težijo.

JUDr. Pavel Brach, odvetnik