Upravljavec spletnega iskalnika mora odstraniti povezavo do informacij, ki so vključene v povezano vsebino, če prosilec dokaže, da so očitno napačne. Vendar ni nujno, da takšen dokaz izhaja iz sodne odločbe, izdane zoper izdajatelja spletnega mesta. Pravica do varstva podatkov ni absolutna pravica, temveč jo je treba obravnavati v okviru njene funkcije v družbi in jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravicami v skladu z načelom sorazmernosti.

Splošna uredba o varstvu podatkov na primer izrecno določa, da je pravica do izbrisa izključena, če je obdelava med drugim potrebna za uveljavljanje pravice v zvezi s svobodo obveščanja. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do varstva njegovega zasebnega življenja in osebnih podatkov na splošno prevladajo nad zakonitim interesom uporabnikov interneta, ki imajo morda interes za dostop do zadevnih informacij. Vendar je to ravnovesje lahko odvisno od ustreznih okoliščin vsakega primera, zlasti od narave informacij in njihove občutljivosti v zvezi z zasebnostjo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter od javnega interesa za dostop do teh informacij, ki se lahko razlikuje zlasti glede na vlogo, ki jo ima ta oseba v javnem življenju. Vendar pravice do svobode izražanja in obveščanja ni mogoče upoštevati, če se izkaže, da so vsaj nekatere informacije iz vsebine, na katero se sklicuje in ki ni drugotnega pomena, napačne. Če torej oseba, ki je zahtevala odstranitev povezave iz rezultatov iskanja, predloži ustrezne in zadostne dokaze, s katerimi lahko podpre svojo zahtevo in dokaže očitno neresničnost informacij v povezani vsebini, mora upravljavec iskalnika zahtevek izpolniti. To velja še toliko bolj, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predloži sodno odločbo, ki dokazuje neresničnost teh informacij. V zvezi s prikazom fotografij v obliki sličic je Sodišče poudarilo, da lahko prikaz fotografij posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki sličic na podlagi iskanja po imenu pomeni posebno resen poseg v pravico do varstva zasebnega življenja in osebnih podatkov te osebe.

Vir: Sporočilo za javnost Sodišča Evropske unije z dne 8. 12. 2022, št. 197/2022.