Osebni profil odvetnika JUDr. Pavla Bracha, LL.M., odvetnika

Samostojno odvetniško prakso sem začel leta 2013 v Pragi.

Stranke lahko danes pri meni ovrednotijo široko paleto znanj ne le s področja prava in odvetništva, torej s prejšnje notarske prakse, ampak predvsem tudi splošno razgledanost v družbenem dogajanju ne le pri nas, ampak tudi v tujini. Ob svojih jezikovnih znanjih češkega, nemškega in angleškega jezika (vendar žal ne slovenskega jezika) ter tudi ob osnovnemu znanju ruskega jezika prav tako veliko berem tuj strokovni tisk, a tudi splošno popularen tisk, kar nedvomno krepko razširja mojo splošno razgledanost. Pogosto rad primerjam, kar je v tujino novo in zanimivo, in kar tukaj manjka in bi prav tako lahko bilo tu, ob čemer mi takšno primerjanje daje moč za nadaljnje delo, da bi se spopadel z določenimi pravnimi pomanjkljivostmi in napakami.

Zelo rad fotografiram, tako da se trudim nekatera spoznanja, ki jih pridobivam, prenašati s sliko na druge, da bi tudi ti spoznali, kako lahko dojemam realnost, naravo in umetnost. Takšna spoznanja zelo rad delim z drugimi in jim pokažem, kaj človek zna in kaj nekje drugje človek lahko zna.

Moja odvetniška pisarna trenutno nudi celo paleto pravnih storitev za stranke. Zelo me veseli, da se število mojih zadovoljnih strank z vsakim letom širi in da se mnogi med njimi vračajo. To je dokaz tega, da mi je mogoče popolnoma zaupati, in to ne le zaradi moje osebe in mojih sodelavcev, kakovosti pravnih storitev, ki jih nudi moja odvetniška pisarna, ampak tudi zato, ker zmorem upoštevati zakonsko pravilo zaveze molčečnosti, in to tudi, če informacije od mene zahteva policija, državno tožilstvo, sodišča, včasih celo sami sorodniki stranke, ki se je znašla v neugodni situaciji. To seveda ne velja za primer, ko stranka sporoči, da mi te zaveze ni potrebno spoštovati. Stranke se k meni vračajo tudi zato, ker nisem nikomur od njih v povezavi z izvajanjem odvetništva povzročil škode. Poleg tega sem za to zavarovan pri zavarovalnici Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, in sicer do višine zavarovalne vsote v višini 10000000,-- CZK (z 2% soudeležbo, minimalno 2000 CZK).

Svoja znanja s prej izvajane prakse notarskega pripravnika uporabljam na področju korporacijskega prava, trgovinskega prava, civilnega prava in dednega prava. Moj odnos do narave, urbanizma in arhitekture je mogoče opaziti, ko strankam nudim pravno svetovanje na področju okolja, kmetijskega prava, fitosanitarnega prava in navsezadnje tudi na področju gradbenega prava ali pri zastopanju strank v postopkih, vodenih predvsem pri Osrednjem inštitutu za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) ali pri Ministrstvu za kmetijstvo Češke republike (Ministerstvo zemědělství České republiky).

V precejšnji meri se posvečam tudi prekrškovnemu pravu, in to ne le kot zagovornik storilcev prestopkov. V preteklosti sem tudi veliko objavljal na temo upravnega prava in sedaj po naročilu tudi priložnostno predavam uvoznikom in distributerjem pripravkov za zaščito rastlin, pesticidov, o pravnih vprašanjih, ki se tikajo pripravkov za zaščito rastlin, njihovega uvajanja na trg, skladiščenja in prodaje.

Delujem kot zagovornik v kazenskih zadevah in kot zagovornik v prekrškovnih zadevah.

Prav tako sem odvetnik, vpisan v imenik odvetnikov, ki ga vodi Vrhovno upravno sodišče za dodeljevanje osebam brez sredstev za postopke pred upravnimi sodišči.

Trenutno se je name ali na moje sodelavce mogoče obrniti v moji pisarni, ki leži na robu Prage. Temu je tako zato, da svojim strankam omogočim brezskrbno in mirno parkiranje, kar je v osrednjem delu Prage skoraj nemogoče. Žal lahko v moji odvetniški pisarni s strankami komuniciramo samo v nemškem ali angleškem jeziku. Slovenska komunikacija je mogoča le ob prisotnosti sodelujočih tolmačev.

CV:

JUDr. Pavel Brach, LL.M., odvetnik
Rojen dne: 22. 5. 1976.
Diplomant Srednje strokovne šole Náhorní (smer Knjigarsvo, matura: 1994).
Diplomant Zasebne gimnazije Minerva (smer Javna uprava in pravo, matura: 1996).
Diplomant Pravne fakultete Masarykove Univerze (smer Pravo, Mgr. 2001, JUDr. 2003).
Praksa notarskega pripravnika: 2001 – 2004.
Praksa odvetniškega pripravnika: 2004 – 2012.
Samostojna praksa odvetnika: od 2013.
Jezikovna znanja: češki jezik (materni jezik), nemški jezik (aktivno in tekoče), angleški jezik (običajen sporazumevalni nivo), ruski jezik (osnovno znanje). Ne slovenski!

- JUDr. Pavel Brach, odvetnik -