Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vydal jako soudce zpravodaj ve věci sp. zn. III. ÚS 772/13 usnesení, v němž byly vyloženy podmínky posouzení přípustnosti a včasnosti ústavní stížnosti v návaznosti na účinnost novely občanského soudního řádu a zákona o Ústavním soudu č. 404/2012 Sb., která od 1. 1. 2013 změnila pojetí přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení. V usnesení se uvádí, že jakákoliv námitka spočívající v tvrzení o porušení ústavně zaručených základních práv a svobod rozhodnutím či postupem odvolacího soudu je uplatnitelná nejprve v dovolacím řízení, neboť je otázkou právního posouzení věci.

 

Text usnesení je nyní rovněž uveřejněn na: http://kraken.slv.cz/III.%C3%9AS772/13
Zdroj: Ústavní soud ČR, 18. 4. 2013 a server SALVIA ( www.slv.cz).

Státní rostlinolékařská správa na své webové prezentaci uveřejnila instruktážní film ohledně postupu, jak získat osvědčení způsobilosti pro nakládání přípravků na ochranu rostlin.

Přijede-li řidič do obce po pozemní komunikaci, která není osazena dopravní značkou „Obec“, neznamená to, že by nebyl povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v obci stanovenou v § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který řešil přestupek řidiče z Děčínska.

Muž byl hlídkou Policie ČR zastaven poté, co v Děčíně ve 21:25 hodin projel měřeným úsekem rychlostí 108 km/h. Za toto jednání (a také za vjezd do zákazu vjezdu) mu byla uložena pokuta 5 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu šesti měsíců. Řidič pokutu odmítl s tím, že vjel do města po silnici, na níž není značka začátek obce, a proto nebyl povinen respektovat maximální povolenou rychlost 50 km/h.

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“).

kancelářOd. 1. dubna 2013 bude pro naše klienty otevřena nová kancelář. Věříme, že v příjemných prostorách bude řešení Vašich případů neustále výborné.

webDne 4. března 2013 spouštíme nové webové stránky. Naleznete zde mj. aktuální informace, portfolio služeb, reference ad. Naše stránky jsou on-line dveře do naší kanceláře.