Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), a dále vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen „vyhláška“).

Ustanovením § 46a odst. 3 písm. g) novely zákona byly upraveny povinnosti pro distributory přípravků na ochranu rostlin následovně:

Fyzická nebo právnická osoba je při distribuci přípravků nebo dalších prostředků povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; takový přípravek může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby, které byl přípravek distribuován a vydán, a datum vydání tohoto osvědčení.

Ustanovení se vztahuje na přípravky na ochranu rostlin, na jejichž etiketě je na základě povolení SRS stanovena kategorie uživatelů ve formě: „Pouze pro profesionální použití“ nebo „Pouze pro profesionální uživatele“ nebo „Pouze pro profesionální účely“ nebo „Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem“. Tato označení na etiketě znamenají, že se jedná se o přípravky na ochranu rostlin povolené k profesionálnímu použití, u nichž je distributor povinen zajistit splnění požadavků § 46a odst. 3 písm. g) zákona.

SRS hodlá v rámci rozvoje Registru přípravků na ochranu rostlin na svých internetových stránkách zajistit možnost filtrace přípravků povolených dle příslušného rozhodnutí pouze k profesionálnímu použití.  Do doby realizace této úpravy bude na internetových stránkách SRS umístěn seznam přípravků povolených k profesionálnímu použití ve formě pravidelně aktualizovaného dokumentu (www.srs.cz).

Z hlediska SRS bude při kontrole plnění povinností stanovených § 46a odst. 3 písm. g) zákona rozhodující, zda je na etiketě přípravku vymezena kategorie profesionálních uživatelů podle příslušného povolení přípravku ve formě:  „Pouze pro profesionální použití“ nebo „Pouze pro profesionální uživatele“ nebo „Pouze pro profesionální účely“ nebo „Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem“ a zda výrobce (držitel povolení) tuto informaci pro uživatele a pro subjekty realizující distribuci uvedl na základě příslušného povolení přípravku na etiketu.

Podle ustanovení § 46a odst. 4 zákona musí distributor, který uvádí na trh přípravky povolené k profesionálnímu použití, zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik. Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 46a odst. 3 písm. g) a odst. 4 zákona bude standardní součástí kontroly ze strany SRS.

Zdroj: www.srs.cz (den uveřejnění:  10. 9. 2012).


pdfDokument v PDF ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.