V posledním období se na naši advokátní kancelář obracejí zklamaní a bezradní zájemci o seznámení se na internetových seznamkách provozovaných společností dateyard AG (provozující seznamku Jenjednanoc.cz) a společností Paidwings AG (provozující seznamku whatsex.cz). V této souvislosti se domníváme, že nelze jejich používání doporučit bez řádného přečtení obchodních podmínek a po vyčerpávajícím se seznámení s nimi.

V prvé řadě je třeba upozornit na to, že obě společnosti jsou registrované ve Švýcarsku a obrana práv z území Česka je tím ztížena, a to zejména tehdy, pokud zájemce o seznámení nemá znalosti švýcarského práva a procesů, jak to tam chodí. Dále také pokládáme za problematické, že zájemci o seznámení nevědí, že smlouvu s takovým poskytovatelem služby musí předepsaným způsobem vypovědět, pokud ji chce ukončit. Jeden ze způsobů je to, že výpověď je třeba i zaslat faxem (kdo nyní ze soukromých osob používá fax?). Zájemce o seznámení je často nemile překvapen, pokud je mu nečekaně z platební karty účtovaná další nečekaná platba v době, kdy je přesvědčen o tom, že již službu nebude užívat, nebo dokonce, že je přesvědčen, že služba je již vypovězena. O to spíše, pokud obě společnosti si najímají za účelem vymáhání pohledávek za zájemci o seznámení inkasní firmu Fairmount GmbH z Německa. Uvedené praktiky tak naše advokátní kancelář nepovažuje za férové a mohly by tak i naplňovat předpoklad nepřiměřených ujednání.

V případě problému je třeba vyhledat odbornou pomoc. V daném smyslu lze nabídnout právní pomoc advokátní kanceláře JUDr. Pavel Brach, advokát a zajisté se řešení aspoň v omezeném ohledu najde.