Rozhodnutí zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího správního soudu ČR č. 11/2016 - "plná moc udělená účastníkem řízení pro neurčitý okruh správních řízení zahájených v určené době v budoucnu, nebo bez omezení, avšak ve vztahu k určitému předmětu, musí být na ní podpis úředně ověřen a do zahájení správního řízení musí být taková plná moc založena u příslušného správního orgánu".

Odkaz na sbírku: Sbírka rozhodnutí č. 11/2016

Zdroj: pdfRozsudek Krajského soudu v Brně ve věci AgriStar - agrochemicals s.r.o. proti Ministerstvu zemědělství ze dne 30. 6. 2016, č. j.: 30 A 63/2015 – 44