osvedceni zivotni prostrediVzhledem ke specializaci mé advokátní kanceláře na právo správní, zemědělské a životního prostředí s cílem udržovat kvalitu služeb je třeba držet krok s dobou. Já i mí spolupracovníci si proto pravidelně zvyšují a prohlubují kvalifikaci. Naposledy v minulém měsíci, kdy jsem úspěšně absolvoval studijní program Právnické fakulty University Karlovy "Nové právo životního prostředí".

JUDr. Pavel Brach, advokát