Povinné změny korporátních dokumentů

Všechny existující společnosti jsou povinny uvést své korporátní dokumenty - společenskou smlouvu či stanovy do souladu se zákonem o obchodních korporacích, a to nejpozději do 30. června 2014.

V případě, že tak společnost neučiní, může být poté, co uplyne dodatečná lhůta k nápravě, zrušena soudem a nařízena její likvidace!

Revize společenských smluv s ohledem na novou právní úpravu je potřebná také z toho důvodu, aby pravidla nastavená ve společenské smlouvě platila stejně i po 1. lednu 2014 (např. ohledně kompetencí valné hromady a společníků, kdy např. změna společenské smlouvy nebo likvidace společnosti mohou vyžadovat osobní účast všech společníků k sepsání notářského zápisu nebo již nebude možné uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem).

Pro více informací, případně sjednání konzultační schůzky ZDARMA, prosím, volejte 603 920 698 nebo pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Opt-in (neboli celkové podřízení se nové právní úpravě)

S ohledem na novou právní úpravu podléhají existující společnosti de facto dvojímu režimu – obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích – měly by proto zvážit, zda je pro ně nová legislativa výhodná či nikoli (z hlediska výše základního kapitálu, využití rezervního fondu nebo i výplaty podílu na zisku).

Existující společnosti jsou oprávněny učinit tzv. „opt-in“, tedy jejich společníci mohou rozhodnout o tom, že společnost podřídí nové právní úpravě jako celku.

Lhůta do 31. prosince 2015