V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Takto rozhodl Ústavní soud ČR dne 11. 11. 2013, nálezem spis. zn.: I. ÚS 3512/11. Text tohoto nálezu Ústavního soudu ČR – pdfzde.

Zdroj: Ústavní soud ČR