Oznamuji, že s ohledem k účinnosti nového občanského zákoníku se bude úrok z prodlení počítat jinak. Významnou změnou je skutečnost, že úrok z prodlení lze za každých okolností sjednat. Toto je významná změna, neboť to bylo možné doposud jen v obchodně právních vztazích. V případě, že úrok z prodlení není sjednán, bude se řídit nařízením vlády č. 351/2013 Sb., podle něhož platí, že úrok z prodlení je ve výši repo sazby České národní banky pro první kalendářní pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o 8 procentních bodů. Další významnou změnou je skutečnost, že nebude moci účtovat poplatek z prodlení, neboť již tento institut nebyl zaveden.