Ústavní soud ČR rozhodl dne 31. 7. 2013 ústavním nálezem, že vláda nemůže určovat nařízením, co je trestné množství drog. Důvodem je skutečnost, že povinnosti se mohou stanovit zákonem. Soudy napříště musí o trestnosti držení drog postupovat dle stávající judikatury a vzhledem k okolnostem případu. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Zdroj: Ústavní soud ČR, 31. 7. 2013


Text rozhodnutí:
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pl_-13-12__drogy__finalni_verze.pdf

 

Obecný text pochopitelný i pro neprávníky:
http://www.lidovky.cz/vlada-nemuze-svym-narizenim-urcovat-trestne-mnozstvi-drog-rozhodl-ustavni-soud-g16-/zpravy-domov.aspx?c=A130801_082444_ln_domov_tep