JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, je nadále oprávněn i po 1.1.2023 provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost podle § 25c zákona o advokacii se zkouškou složenou podle § 30 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pro klienty se z praktického hlediska nic nemění.

221220 osvedceni autorizovana konverze