Kancelář JUDr. Pavla Bracha, LL.M. již dlouhodobě poskytuje právní služby distributorům přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Těmto klientům poskytuje právní služby zejména v operativních věcech, v implementaci právních předpisů do jejich podnikání a také radí v oblasti plnění povinností v rámci dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Z tohoto titulu musí upozornit tyto klienty na to, že od 1. 7. 2023 je účinná novela zákona o rostlinolékařské péči (změna provedena zákonem č. 273/2022 Sb.), která zavedla povinnosti označovat přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele jedinečnými identifikátory ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílat údaje o pohybech těchto přípravků do úložiště dat spravovaného Ministerstvem zemědělství, a to za účelem zabránění falšování těchto přípravků, elektronizovat záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků po vzoru připravované evidence použití hnojiv a zlepšit dostupnost přípravků na ochranu rostlin, a to zjednodušením procesu vzájemného uznávaní povolení pro použití přípravků pro vlastní potřebu. Podrobnosti bude upravovat vyhláška.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 27.9.2022.