I naše advokátní kancelář se setkává s touto otázkou poměrně často. Klade si vždy v rámci obhajoby klienta otázku, zda je zde namístě úsudek policie či státního zastupitelství o tom, že je třeba trestní stíhání vést vazebně a zda nelze jednak zcela od vazby úplně upustit, a když to není objektivně možné, zda takovou vazbu nelze nahradit.

Podobné úsudky přicházejí také v úvahu tehdy, pokud státní zástupce či české soudy nehodlají žádostem vazebně stíhaného na propuštění z vazby pro pominutí důvodů, anebo pro její nahrazení, vyhovět a vazba se může prodlužovat. Nicméně Ústavní soud v České republice uzavřel na tom, že je nesprávný postup soudů, když odůvodňují prodloužení vazby jen hrozbou vysokého trestu, což nemůže být jediným a výlučným důvodem takového prodloužení vazby.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2022, spis. značka: II. ÚS 1959/22.