Mnozí podnikatelé již asi postřehli, že v únoru 2022 v rámci Rady EU byl dohodnut postoj k návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, který vypracovala Evropská komise. Tento návrh směrnice doplní evropskou strategii v oblasti udržitelného financování. Cílem návrhu směrnice je, aby podniky s více než 250 zaměstnanci nebo kótované podniky měly povinnost převést svou environmentální a sociální politiku, jakož i politiku správy a řízení, do standardizovaných, odůvodněných a ověřených informačních dokumentů. To znamená větší transparentnost pro občany, spotřebitele a investory, aby podniky mohly plnit svou úlohu ve společnosti.

Změny budou reflektovány v revizi směrnice o vykazování nefinančních informací z roku 2014, přičemž tyto změny umožní zvýšit odpovědnost podniků, zabránit rozdílnosti vnitrostátních norem a usnadnit přechod k udržitelnému hospodářství. Návrh směrnice rozšiřuje oblast působnosti, vyjasňuje a rozšiřuje požadavky na podávání zpráv a zajišťuje, aby podávání zpráv bylo v souladu se závaznými standardy EU. Stanoví též povinnost zajistit k informacím o udržitelnosti digitální přístup.

Odkaz: Tisková zpráva Rady EU ze dne 24. 2. 2022