Vážení klienti, advokátní kancelář JUDr. Pavla Brach, LL.M., tímto oznamuje, že dne 20. 7. 2022 Úřad průmyslového vlastnictví provedl zápis slovní ochranné známky „BRACH LEGAL“. Uvedenou ochrannou známku je tedy na území České republiky a dále ze zahraničí s přesahem na území České republiky oprávněn užívat jen JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát. Každý, kdo tuto ochrannou známkou použije ke své činnosti bez souhlasu JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokáta, se dopouští porušení práv k ochranné známce a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 268 trestního zákoníku (Porušení práv k ochranné známce a jiným označením).

pdfOsvědčení o zápisu ochranné známky