Odstupující kabinet premiéra Petra Nečase schválil návrh nařízení vlády, které zvyšuje zákonný úrok z prodlení. Vyplývá to z výsledků jednání vlády. Cílem nové úpravy je zlepšit platební morálku a zvýšit ochranu malých a středních dodavatelů zboží a služeb.

Návrh z dílny ministerstva spravedlnosti předpokládá zvýšení úrokové sazby z prodlení ze sedmi na osm procentních bodů nad repo sazbou vyhlášenou Českou národní bankou. Ta je nyní na historických minimech. Dvoutýdenní repo sazba je 0,05 procenta.

Riziko větší sankce by mělo motivovat podnikatele a veřejné zadavatele k tomu, aby své peněžité závazky hradili včas. Nařízení navíc stanoví nové pravidlo, podle nějž má věřitel právo požadovat po dlužníkovi, který je veřejným zadavatelem, úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky minimálně ve výši 1200 korun.

Nové nařízení vychází z evropské směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Reaguje na to, že dodané zboží či služby bývají často zaplaceny mnohem později, než bylo ujednáno.

"Taková praxe má negativní dopad na likviditu a komplikuje finanční řízení podniku. Důsledkem toho je druhotná platební neschopnost dodavatelů zboží a služeb," napsal úřad v důvodové zprávě k návrhu, který je na vládním webu.

Nařízení má být účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení nařízení ve Sbírce zákonů.


ZDROJ: ČTK, 27. 6. 2013.