Dne 7. 3. 2022 mně bylo avizováno, že došlo na území Belgie ke zneužití jména mé osoby a k porušení autorského práva k webovým stránkám advokátní kanceláře JUDr. Pavla Bracha, tím, že byly zfalšovány a zobrazovány na jiných doménových jménech, která mohou vyvolat v klientech dojem, že mně patří. V této souvislosti došlo u osob neznalých věci k vylákání vysoké částky v EUR, kdy mělo dojít prostřednictvím mé osoby k zaplacení dluhu vůči státu z důvodů daňových, přičemž se staly spíše obětí zásadního podvodu.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že nikdy v takových případech nežádáme platbu na náš účet, pokud se nejedná o žádané a tím i oprávněné platby odměny advokáta, o které by klient před tím nevěděl, anebo platby do advokátní úschovy na základě písemně uzavřené smlouvy o správě peněz.

Dále nepřijímám finanční půjčky, úvěry ani jiné finanční závazky, které musí být ode mne splaceny. Zároveň uvádím, že neuzavírám žádné smlouvy mezi nepřítomnými osobami (např. přes internet a e-mail) a smlouvy uzavírám v listinné podobě.

Vždy dbejte vysoké míry opatrnosti a pokud si nejste jisti e-mailem, který jste měli od mé advokátní kanceláře dostat, prosím, raději mě ještě jednou kontaktujte, určitě Vám podám další potřebné informace.

V případě pochybnostech ohledně osoby, se kterou jednáte, anebo uzavíráte smlouvy, prosím, nechte si prokázat totožnost takové osoby osobním či identifikačním průkazem potvrzující totožnost jednající osoby.

Pokud s klienty z nějakého důvodu nevedeme osobní komunikaci, pak i tak si ale vždy zakládám na tom, že se snažím demonstrovat naprostou otevřenost své osoby i své činnosti vůči klientům, přičemž transparentnost žádám i od klienta či zájemce o právní služby.

Současně s tím upozorňuji na to, že oficiální e-mailová adresa mé advokátní kanceláře zní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a oficiální webové stránky mé advokátní kanceláře jsou pod doménovým jménem www.brachlegal.cz.

Současně s tím upozorňuji, že jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, jako orgánu veřejné kontroly, kde se také uvádí oficiální kontakt na mou advokátní kancelář a které můžete si dohledat pod tímto odkazem.

JUDr. Pavel Brach, advokát