JUDr. Pavel Brach, advokát, oznamuje,

 

že počínaje měsícem května 2013 rozšiřuje právní služby o ověřování podpisů ve formě prohlášení advokáta o pravosti podpisů a o úschovy peněz a listin za účelem splnění závazku ze smluv uzavíranými klienty.

Pochopitelně, též v tomto případě platí, že výkon uvedených služeb bude prováděn s ohledem na zájmy klienta a zpravidla kdykoliv dle potřeby klienta.

 

V Praze dne 13. 5. 2013
JUDr. Pavel Brach