Zásadou advokátní kanceláře JUDr. Pavla Bracha, LL.M., advokáta, je, že je nutné občas přispět i menší částkou na dobročinné účely. Z tohoto důvodu se JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát, pravidelně účastní akce „Krabice od bot“ organizované, a i podporované Diakonií Českobratrské církve evangelické. Ne vždy se povede z časových důvodů nakoupit a odeslat věci do škol pro děti, tak aby je dostali včas. Z tohoto důvodu se musí přispět penězi. Ať je to tak či onak, účel takového počínání je jasné – přispět dětem z chudších poměrů na to, aby dosáhly vzdělání, životních zkušeností a tím v životě měly větší šanci se profesně i životně uchytit. Bez vzdělání a úsilí dětí, k čemuž se musí učit, nelze dosáhnout osobní prosperity i prosperity lidské společnosti.

2022 certifikat dar krabice od bot